رسیدگی به شکایات

اولویت ما، جلب رضایت واقعی شما می‌باشد.

Image

سامانه الكترونیكی ثبت شكایات

سامانه الكترونیكی ثبت شكایات شرکت رایان مهر الکتریک، فرایندی است كه به موجب آن مشتریان می‌توانند شكایات خود را در آن ثبت نمایند. در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معين (2 روز) مشتریان می‌توانند از طریق همین سامانه موضوع را پیگيری نمایند.

فرم شکایت

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.