امروزه با توجه به نقش شبکه، سرورها و ذخیره‌سازها در پیشرفت کسب و کارها و با توجه به حیاتی بودن خدماتی که این تجهیزات به کاربران عرضه می‌دارند، الزام پایداری و در دسترس بودن آن‌ها افزایش می‌یابد. جهت دستیابی به پایداری و افزایش کارایی سیستم‌ها، بازدیدهای مداوم و بررسی  وضعیت سلامت تجهیزات امری ضروری به نظر می‌رسد.

فروش ویژه سرور به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز باستانی

فروش ویژه سرور به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز باستانی