جستجوی مشاغل

هم‌اکنون به ما بپیوندید و آینده را تجربه کنید.

Image

how we work

خلق تجربه‌های لذتبخش برای مشتریان با انسان‌هایی نوآور و چابک، شعار رسالت ماست.

Check Price

Check Price

Tell us which phone has to be repaired. Get the best pricing.
Schedule Service

Schedule Service

Tell us which phone has to be repaired. Get the best pricing.
Get Repaired

Get Repaired

Tell us which phone has to be repaired. Get the best pricing.

مشاغل مورد نیاز کنونی شرکت رایان مهر الکتریک

How much time will take to repair my device
Our team generally resolves an issue within 48 hours to 72 hours from the moment you send us a query. You will get acknowledgement over mail for your query and your issue will be sorted as soon as possible.
Do you provide warranty on replaced components?
Yes, we provide a 7 day warranty period for replaced components. If a replaced component fails within 7 days, we will replace it with a new one.
کارشناس فنّی و پشتیبانی

واحد فعالیت: فنّی و پشتیبانی

محل کار: اصفهان

شرح وظیفه:

مهارت‌های لازم:

در آینده‌ای نزدیک

به حرفه‌ای‌ها بپیوندید.

Morgan
MorganMechanics
Nielson
NielsonMechanics
Fanlova
FanlovaMechanics
Kallias
KalliasMechanics

مشاغلی که در آینده ای نزدیک به آنها نیاز خواهیم داشت...

قابل توجه متقاضیان محترم!
شرکت رایان مهر الکتریک در آینده‌ای نزدیک و در صورت مشاهده رزومه متناسب با نیازهای شرکت از سوی متقاضیان محترم، نسبت به بررسی رزومه و جذب نیرو در مشاغل ذیل اقدام خواهد نمود. لذا خواهشمند است رزومه‌های خود را برای ما ارسال نمایید.

How much time will take to repair my device
Our team generally resolves an issue within 48 hours to 72 hours from the moment you send us a query. You will get acknowledgement over mail for your query and your issue will be sorted as soon as possible.
Do you provide warranty on replaced components?
Yes, we provide a 7 day warranty period for replaced components. If a replaced component fails within 7 days, we will replace it with a new one.
Do you provide a refund for damaged products?
Yes, we will provide a refund on repair costs if they stop working within 7 days. We will also provide free servicing if a repaired product fails afterwards.