تیم اجرایی رایان مهر الکتریک

تیم اجرایی شرکت رایان مهر الکتریک به عنوان یک گروه، تفکرات بسیار مترقی‌ای دارند و تمام تصمیمات کاری و تجاری را بر اساس صلاحدید مشتریان اتخاذ می‌کنند. همه مدیران ما از پیشگامان نوآوری بوده و با اشتیاق در کنار یکدیگر، هر ایده و راه‌حلی را ایجاد کرده و به پیش می‌برند.

سرکار خانم مهندس کیانی
سرکار خانم مهندس کیانیواحد فروش
جناب آقای مهندس میرزاییان
جناب آقای مهندس میرزاییانواحد پروژه
سرکار خانم اعظمیان
سرکار خانم اعظمیانواحد فروش
جناب آقای مهندس نادری
جناب آقای مهندس نادریواحد پروژه
سرکار خانم رحمانی
سرکار خانم رحمانیواحد بازاریابی
جناب آقای مهندس شکیب
جناب آقای مهندس شکیبواحد فنّی و پشتیبانی
جناب آقای مهندس حسینی
جناب آقای مهندس حسینیمهر سرویس
جناب آقای نصری
جناب آقای نصریواحد مالی