"اول زمین"

شعار ما که عزم و عمل رایان مهر الکتریک را نسبت به اولویت دادن به کره زمین و محیط زیست در بر می‌گیرد. ما از پایبندی صرف و منفعلانه به قوانین و مقررات زیست‌محیطی گامی فراتر نهاده‌ایم. ما با عملی کردن مدیریت زیست‌محیطی، کارافزارهای سازگار با محیط زیست را در اختیار مشتریان می‌گذاریم و مسیر را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنیم. سلامت محیط زیست امری ضروری برای آینده ماست.

ما در رایان مهر الکتریک، اهداف مدیریت سبز را در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای، ارائه محصولاتی دارای کمترین اثر زیست‌محیطی و همچنین دستیابی به اقتصاد چرخه‌ای تدوین کرده‌ایم.