در رایان مهر الکتریک، یک فلسفه ساده کاری را دنبال می‌کنیم: استفاده از استعداد و فن‌آوری‌های خود برای ارائه محصولات و خدماتی برتر که جامعه پیرامون خود را برای زندگی مکان بهتری می‌سازند.

کارکنان ما هر روز این فلسفه را بی کم و کاست در کار خود اجرا می‌کنند. مدیران ما به دنبال استعدادهای برتر می‌گردند، و منابعی را که برای شکوفا شدن به آن‌ها نیاز دارند در اختیارشان می‌گذارند. نتیجه این است که تمام محصولات و خدمات ما همه و همه قدرت غنا بخشیدن به زندگی مردم را دارند. و این همان بهتر کردن جامعه‌ایست که درباره‌اش سخن می‌گوییم.

ارزش های ماارزش‌های ما

ما معتقدیم که داشتن ارزش‌های والا در زندگی رمز موفقیت در کسب و کار است. در نتیجه در رایان مهر الکتریک مقررات رفتاری سخت‌گیرانه‌ای داریم و این ارزش‌های بنیادی در نهاد کلیه تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم وجود دارند.


  کارکنانکارکنان

واقعیت این است که یک شرکت یعنی افراد و کارکنان آن. ما در رایان مهر الکتریک خود را متعهد می‌دانیم که بهترین فرصت‌ها را در اختیار کارکنان خود قرار دهیم تا توان بالقوه خود را عملی سازند.


 تعالیتعالی

محرک و انگیزه تمام کارهای ما در رایان مهر الکتریک شوق زایدالوصف‌مان به تعالی و برتری است، و تعهدی حقیقی به ارائه بهترین محصولات و خدمات موجود در بازار.


 تغییرتغییر

در اقتصاد امروز، تغییر پدیده‌ای دائمی می‌باشد و خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر شرکتی است. همانطور که در دهه گذشته نیز چنین بوده‌ایم، نگاهمان به آینده خیره شده و نیازهای بازار را پیش‌بینی می‌کنیم تا بتوانیم شرکت را به سوی موفقیت هدایت کنیم.


 درستیدرستی

اخلاقیات بنیاد و نهاد فعالیت‌های کاری ما است. یک جهت‌یاب اخلاقی هدایتگر فعالیت ماست تا مطمئن شویم عدالت و احترام در قبال کلیه مشتریان و افراد ذینفع رعایت شده و شفافیت کامل در کارهای ما وجود داشته باشد.


 شکوفائی برای همهشکوفائی برای همه

هیچ شرکتی نمی‌تواند موفق باشد مگر با خلق شکوفائی و فرصت برای دیگران. رایان مهر الکتریک همواره خود را متعهد می‌داند تا در مکان‌هایی که کار می‌کنیم، یک شهروند شرکتی مسئول در قبال جامعه و محیط زیست باشد.