پیشرو در ارائه تجهیزات شبکه... شهروندی مسئول... کسب و کاری توام با احترام به اخلاقیات... رایان مهر الکتریک همه این‌ها و بیش از این‌هاست.

محصولات ما، پرسنل ما و رویکرد ما در قبال کار در رایان مهر الکتریک با بالاترین و سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها سنجیده می‌شوند تا بتوانیم خدماتی موثرتر به جامعه پیرامون خود ارائه کنیم.

ارزش ها و فلسفه کاریارزش‌ها و فلسفه کاری

فلسفه رایان مهر الکتریک بسیار ساده است. ارزش‌های والا و استانداردهای سخت‌گیرانه اخلاقی بر کار و فعالیت روزمره ما حاکم است. در هر کاری که انجام می‌دهیم، سعی ما بهتر کردن زندگی مشتریان می‌باشد.

 


چشم اندازچشم‌انداز

رایان مهر الکتریک خود را متعهد به ارائه فن‌آوری‌های نوآورانه و محصولات موثری می‌داند که می‌توانند بازارهای جدید ایجاد کرده و به زندگی مردم غنا ببخشد.

 


عملکرد ماعملکرد ما

برای آشنایی بیشتر با وضعیت عملکرد شرکت ما، می‌توانید گزارش‌های سالیانه صادر شده توسط شرکت رایان مهر الکتریک را دانلود و مطالعه کنید.

 


تاریخچه ماتاریخچه ما

رایان مهر الکتریک بیش از یک دهه است که در صف مقدم خلاقیت و نوآوری قرار دارد. خدمات و محصولات نوین ارائه شده توسط ما به شکل‌گیری دنیای دیجیتال پیرامون کمک کرده‌اند.

 


شرکت های وابستهشرکت‌های وابسته

با شرکت‌های مختلفی که در کنار هم گروه بزرگ مهر کاوه را شکل می‌دهند، آشنا شوید.