HP ProLiant ML350p Gen9

HP ProLiant ML350p Gen9 (0)

HP ProLiant ML350p Gen9

HP ProLiant ML350p Gen9ترکیبی از کارایی، قابلیت توسعه، مدیریت و اطمینان. دارای قدرت بالای سرویس دهی و مطلوب برای توسعه SMB ها و دیتاسنترها.