HP ProLiant ML350p Gen8

HP ProLiant ML350p Gen8 (0)

HP ProLiant ML350p Gen8

HP ProLiant ML350p Gen8سروری در نهایت کارایی، پایداری و توسعه پذیری مناسب جهت استفاده در دیتاسنترها، شعب، ادارات و بانک ها.