HP ProLiant DL580 G7

HP ProLiant DL580 G7 (0)

HP ProLiant DL580 G7

HP ProLiant DL580 G7سرور اچ پی DL580 G7 بهترین گزینه برای سـاختار دیتـا سنـتـری قدرتمند و بهترین انتخاب برای کاربردهای مجازی ســازی و برنامه های حیاتــی.