HP ProLiant DL380 G7

HP ProLiant DL380 G7 (0)

HP ProLiant DL380 G7

HP ProLiant DL380 G7سرور اچ پی DL380 G7 سروری فراگیر و رک مونت که پوششی همه جانبه برای تمامی برنامه های کاربردی دارد.