HP ProLiant DL360 G7

HP ProLiant DL360 G7 (0)

HP ProLiant DL360 G7

HP ProLiant DL360 G7سرور اچ پی DL360 G7 نهایت کارایی در سروری کوچک با فضای کوچک، مناسب برای برنامه های همه جانبه و کاربردی.