HP ProLiant DL120 G7

HP ProLiant DL120 G7 (0)

HP ProLiant DL120 G7

HP ProLiant DL120 G7سرور اچ پی DL120 G7 ســروری کـم هزیـنه اســـت که تمـامی امکانات را به شـبکه شـما هدیـه می نماید و قـابلیـت اســـتفاده از 4 هــارد دیســک LFF و یا 8 هارد دیسک SFF را داراست.