طبقه بندي هاي فرزند

HP ProLiant DL100 Series

 HP ProLiant DL100 Series

این سری از ســــرورهای اچ پی برای شرکت ها و موسـسـات کوچک طــراحی گـردیـده و بـهـتـریـن جایـگــزیـن بـــرای کامــپـیــوترهای مـعـمـولی می باشد.

مشاهده موارد...
HP ProLiant DL300 Series

HP ProLiant DL300 Series

این ســری از ســــرورهای اچ پی بـرای شـرکت ها، موســـســـات، ســـازمان های متوسط و بزرگ طراحی گردیده و شرایط لازم بـرای یـک شــــبکه سازمانی را داراست.

مشاهده موارد...
HP ProLiant DL500 Series

HP ProLiant DL500 Series

این سـری از ســرورهای اچ پی با تـوجه به نـوع طـراحـی قـدرتـمـند خـود بـهتریـن گزینه برای، شبکه هایی با تعداد کاربر بالا و اجرای نرم افزارهای سازمانی می باشد.

مشاهده موارد...