شرکت های وابسته

رایان مهر الکتریک دارای شرکت هایی می باشد که در زمینه های کاری مختلف، از صنایع کامپیوتر گرفته تا خدمات مالی و بازرگانی و دیگر خدمات، استانداردهای جدیدی وضع می کنند. اما همه آن ها در یک مسئله اشتراک دارند و آن تعهد به ارائه محصولات و خدماتی نوآورانه و با کیفیت بالاست.