ارزش ها و فلسفه کاری

در رایان مهر الکتریک، یک فلسفه ساده کاری را دنبال می کنیم: استفاده از استعداد و فن آوری های خود برای ارائه محصولات و خدماتی برتر که جامعه پیرامون خود را برای زندگی مکان بهتری می سازند.

کارکنان ما هر روز این فلسفه را بی کم و کاست در کار خود اجرا می کنند. مدیران ما به دنبال استعدادهای برتر می گردند، و منابعی را که برای شکوفا شدن به آنها نیاز دارند در اختیارشان می گذارند. نتیجه این است که تمام محصولات و خدمات ما همه و همه قدرت غنا بخشیدن به زندگی مردم را دارند. و این همان بهتر کردن جامعه ایست که درباره اش سخن می گوییم.

ارزش های ماارزش های ما

ما معتقدیم که داشتن ارزش های والا در زندگی رمز موفقیت در کسب و کار است. در نتیجه در رایان مهر الکتریک مقررات رفتاری سخت گیرانه ای داریم و این ارزش های بنیادی در نهاد کلیه تصمیماتی که اتخاذ می کنیم وجود دارند.


  کارکنانکارکنان

واقعیت این است که یک شرکت یعنی افراد و کارکنان آن. ما در رایان مهر الکتریک خود را متعهد می دانیم که بهترین فرصت ها را در اختیار کارکنان خود قرار دهیم تا توان بالقوه خود را عملی سازند.


 تعالیتعالی

محرک و انگیزه تمام کارهای ما در رایان مهر الکتریک شوق زایدالوصف مان به تعالی و برتری است، و تعهدی حقیقی به ارائه بهترین محصولات و خدمات موجود در بازار.


 تغییرتغییر

در اقتصاد امروز، تغییر پدیده ای دائمی می باشد و خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر شرکتی است. همانطور که در 8 سال گذشته نیز چنین بوده ایم، نگاهمان به آینده خیره شده و نیازهای بازار را پیش بینی می کنیم تا بتوانیم شرکت را به سوی موفقیت هدایت کنیم.


 درستیدرستی

اخلاقیات بنیاد و نهاد فعالیت های کاری ما است. یک جهت یاب اخلاقی هدایتگر فعالیت ماست تا مطمئن شویم عدالت و احترام در قبال کلیه مشتریان و افراد ذینفع رعایت شده و شفافیت کامل در کارهای ما وجود داشته باشد.


 شکوفائی برای همهشکوفائی برای همه

هیچ شرکتی نمی تواند موفق باشد مگر با خلق شکوفائی و فرصت برای دیگران. رایان مهر الکتریک همواره خود را متعهد می داند تا در مکان هایی که کار می کنیم، یک شهروند شرکتی مسئول در قبال جامعه و محیط زیست باشد.