هیئت مدیره

هیئت مدیره ما رویکردی مسئولیت‌پذیر و شفاف مدیریتی دارد که بر اساس روش‌های نظارتی پیشرفته و جمع-محور به هدایت می‌پردازد.

نوید کاوه

جناب آقای مهندس نوید کاوه

مدیر عامل

هومن کاوه

جناب آقای مهندس هومن کاوه

رئیس هیئت مدیره

فرشته کیانی

سرکار خانم مهندس فرشته کیانی

نائب رییس هیئت مدیره