مدیریت

نوآوری، همکاری و تعالی از شاخصه های اصلی رهبری، مدیریت و کار در رایان مهر الکتریک به شمار می آیند. از طریق جذب با استعدادترین مدیران و پرسنل و استمرار فرهنگ حمایت از آنان در شرکت، ایده های خلّاقی را می پرورانیم که فن آوری را به پیش می برند، بازارهای جدید خلق کرده و زندگی مردم و مشتریان را آسان تر می سازند.

مدیرعامل شرکت

 مدیرعامل

 نوید کاوه از سال 1382 در زمینه IT مشغول به فعالیت بوده و از سال 1385 و تاسیس شرکت رایان مهر الکتریک به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و نقشی محوری در پیشرفت سریع شرکت ایفا کرده است.


هیئت مدیره

 هیئت مدیره

رایان مهر الکتریک توسط یک هیئت مدیره مستقل هدایت می شود که خود را متعهد به خدمت شفاف و توام با درستی به سهامداران کلیدی می دانند.


تیم اجرایی

 تیم اجرایی

به عنوان یک گروه تفکرات بسیار مترقی ای دارند و تمام تصمیمات کاری و تجاری را بر اساس صلاحدید مشتریان اتخاذ می کنند.